Đơn đặt hàng

Sản phẩm: xe buýt d.60
Giá: 2,250,000
Link: http://xesamco.vn/default.aspx