Đơn đặt hàng

Sản phẩm: XE BUÝT H.68
Giá: 2,750,000
Link: http://xesamco.vn/default.aspx