Đơn đặt hàng

Sản phẩm: XE BUÝT D.65
Giá: 2,130,000
Link: http://xesamco.vn/default.aspx