Đơn đặt hàng

Sản phẩm: XE BUÝT B51
Giá: 1,590,000
Link: http://xesamco.vn/default.aspx