Đơn đặt hàng

Sản phẩm: XE KHÁCH SAMCO 29 CHỔ NGỒI 5.2
Giá: 1,590,000,000
Link: http://xesamco.vn/default.aspx