Đơn đặt hàng

Sản phẩm: xe khách samco 29 chổ ngồi 3.0
Giá: 1,390,000
Link: http://xesamco.vn/default.aspx